facebook 08

nieuws

 

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2016 – 2020


Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal, in de breedste zin van het woord. De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Wij zijn een stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten.)

Momenteel (mede)organiseert stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:
• Drie Montmartredagen,
• Kunstbissingh (participant)
• Panelenroute,
• Kijk op Kunst,
• Kerstmarkt (participant).
Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek voor het voetlicht te brengen. Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.
Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en in het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat en veel kunstactiviteiten zijn. Op deze manier ontstaat er traffic in de stad. Dit is sterk sfeer verhogend en in het voordeel van winkeliers en horeca.

Tussen 2017 en 2020 wil stichting Vechtdalkunsten haar activiteiten nog uitbreiden met twee grote evenementen die een breed publiek actief gaat betrekken. Hierover meer in “Werkplan 2016”.
Om dit te kunnen realiseren zal de stichting nog extra fondsen moeten genereren. Hierbij denken we aan het uitbreiden van het aantal vrienden, subsidies, aanschrijven van thematische fondsen en gerichte thematische sponsoren.

Per kalender- / boekjaar maakt stichting Vechtdalkunsten een werkplan.