facebook 08

nieuws

 

Jaarverslag activiteiten 2016

 

  De activiteiten die Stichting Vechtdalkunsten in 2016 heeft uitgevoerd zijn:
   
- Op de zondagen 10 juli, 24 juli en 14 augustus organiseerde de Stichting Montmartre. Van 13.00 uur tot 17.00 uur namen gemiddeld dertig kunstenaars deel op het Kerkplein in Ommen.
 - De pop - up gallery is gestart per 01-03-2016. Iedere twee maand was er een nieuwe expositie met schilderijen en 3D werk van 5 tot 7 kunstenaars, die vriend zijn van de Stichting.
- Panelenroute. In het centrum van Ommen hangen 32 panelen. Eénendertig panelen zijn gemaakt door achttien kunstenaars en één paneel is een scholenproject. Hiervan is een brochure uitgegeven, die gratis verkrijgbaar is bij de VVV / the Read Shop en bij Primera. Een aantal panelen is verplaatst. Er is opdracht gegeven een aantal panelen te vervangen.
 - Tijdens Jumping de Driehoek van 02 tot en met 06 augustus was een aantal kunstenaars met werk aanwezig in de Vechtdalstal.
 - In de laatste twee weken van oktober zijn 45 etalages en winkels ingericht in het kader van het project Kijk op Kunst.
 - Op verzoek van de Handelsvereniging Ommen hebben kunstenaars in een leegstaand pand, tijdens de kerstmarkt op 17 december, demonstraties schilderen, boetseren en aquarelleren gegeven.
 - Vier kunstenaars zijn door de gemeente uitgenodigd om op een cartoonachtige manier een inspirerende avond over de toekomst van Ommen samen te vatten.
 - De website www.vechtdalkunsten.nl is ingericht. Wekelijks wordt de website onderhouden met, indien nodig, toepassingen en aanvullingen. Iedere kunstenaar, die zich aanmeldt bij de Stichting en op de website wil, moet een stukje tekst van 60 woorden inleveren en daarnaast minimaal vier en maximaal 15 foto’s. Vijfenzestig kunstenaars staan op de site.
 - Op het facebook account staan foto’s en nieuws van de Stichting.
 - Kunstenaars en Ommenaren dragen de Stichting een warm hart toe en zijn vriend geworden. Het aantal staat per 31-12-2016 op 105 vrienden. De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.
 - Op 28 september was een informatieve avond voor alle kunstenaars in de bovenzaal van Tante Pos. Maaike Steenis gaf een boeiende lezing over de ins en outs van het ondernemerschap. Na de pauze werden de kunstenaars geïnformeerd over de start van Kunstroute Ommen, die vanaf 2017 jaarlijks zal plaatsvinden in het laatste volle weekend van augustus.
 - De culturele ANBI status is aangevraagd en toegekend.
 - De Stichting nam deel aan de RABO bank clubkas campagne. Naast een bedrag van stemmende leden, won de Stichting de tweede prijs met ‘Kunst kleurt leegstand’.
 - De Stichting is voorgedragen voor de cultuurprijs van de gemeente Ommen en heeft de cultuurprijs gewonnen.
 - Het genereren van inkomsten door middel van aanvragen subsidies.
 - Het genereren van inkomsten door het werven van sponsors.