Skip to main content

Privacyreglement

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een nieuwe Europese wet die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geworden. Deze wet beschermt de burger tegen overmatige inzameling en opslag van persoonlijke gegevens. Dit is niet nieuw. Voor deze wet bestond er al de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet was echter verouderd en is daarom vervangen voor de AVG. 

Ook als Stichting Vechtdalkunsten krijgen wij te maken met de nieuwe regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze heeft nl. invloed op de manier waarop wij omgaan met de gegevens die wij van u registreren. Graag willen wij u informeren op welke wijze wij uw gegevens gebruiken.  

Uw gegevens registreren wij in ons Vrienden-bestand dat bijgehouden wordt door de Secretaris.  Deze deelt het bestand alleen met de mede-bestuursleden

U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u in het verleden heeft aangegeven hier prijs op te stellen.  U kunt ons op ieder moment laten weten wanneer u geen prijs meer stelt op toezending, wij zullen u dan uit de verzendlijst halen.

Wij gebruiken uw emailadres ook om u te informeren over onze activiteiten.

Voorts gebruiken wij uw emailadres voor toezending van onze facturen.  Bij ontbreken of niet functioneren van dit adres maken wij gebruik van uw post- of huisadres.

Voor de organisatie van evenementen maken projectgroepleden van onze Stichting gebruik van ons emailbestand.

Uw telefoonnummer wordt slechts in die gevallen gebruikt wanneer wij contact met u op moeten nemen en wij u op geen enkele andere manier kunnen bereiken.

Anders dan boven vermeld worden uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet gedeeld met of doorgestuurd aan derden.