facebook 08

nieuws

Vriend worden van de Stichting Vechtdalkunsten


Stichting Vechtdalkunsten
p/a Waterhoen 4
7731 LK Ommen


Ondergetekende meldt zich aan als vriend van Stichting Vechtdalkunsten. Hiermee steunt hij / zij Stichting Vechtdalkunsten in het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal, in de breedste zin van het woord.
Mijn jaarlijkse bijdrage bedraagt . . . . minimaal €15,00.
De penningmeester stuurt u een rekening.
 

Aanmeldingsformulier vriend worden

Uw naam a.u.b.

Vul de naam de straat in a.u.b.

De postcode a.u.b.

De naam van de plaats a.u.b.


Ongeldige invoer

Email-adres onjuist

Ongeldige invoer

Wilt u de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten ontvangen?
Please specify your position in the company

Vul hier de code in a.u.b.
Ververs Ongeldige invoer


Vriendelijke groet namens het bestuur van de Stichting Vechtdalkunsten
Maria van Dijk – Elferink, penningmeester