facebook 08

nieuws

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2018-2022

Algemeen
Stichting Vechtdalkunsten
Valkweg 3, 8148RR Lemele
secretaris@vechtdalkunsten.nl
06-51009553
RSIN 854456417
KvK 61709808

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

Bestuur
Het Bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Tom Lucassen
Penningmeester: Maria van Dijk
Secretaris: Monique Pieters
Algemeen bestuurslid: Joke van Eck

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Voor besteding van bedragen groter dan € 500,- zijn handtekeningen van minimaal 2 bestuursleden vereist (zijnde niet de penningmeester). 
Bestedingen door Bestuursleden moeten worden afgetekend door 2 andere bestuursleden.

Activiteiten
Momenteel (mede) organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

  • 3 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
  • Panelenpad door centrum van Ommen
  • Kunstroute binnen de gemeentegrens van Ommen
  • Pop-up Galerie (in ontwikkeling)
  • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen
  • CSI (voorheen Jumping De Driekhoek) (participant) in Stegeren
  • Kerstmarkt (participant) in centrum van Ommen

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.  Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.  Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat.  Op deze manier ontstaat er reuring in de stad.  Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca.

Tussen 2018 en 2022 wil SVK haar activiteiten nog verder uitbreiden met minimaal 1 groot project dat een breed publiek actief zal betrekken bij kunst.  Ook is de Stichting op zoek naar een nieuw pand voor de Galerie/ontmoetingsplek kunstenaars.

Om alle activiteiten te kunnen realiseren maar met name om een nieuw, groot project op te starten, zal Stichting Vechtdalkunsten extra fondsen moeten genereren.  Hierbij denken wij aan het actief werven van nieuwe Vrienden, het aanvragen van subsidies, het aanschrijven van thematische fondsen, het meedingen naar fondsen uit de jaarlijkse RABO-acties en het werven van grotere sponsoren.

Financiën

Balans 2017

 

31 dec. '17

31 dec. '16

 

 

 

31 dec. '17

31 dec. '16

 

 

 

 

Eigen kapitaal

 

7.969,00

7.362,00

Kassaldo

 

0,00

Voorschotten gemeente

   

 

Banksaldo

11.699,00

8.783,00

Panelenroute           

3.280,00

    1)

 

 

 

 

Kijk op Kunst          

450,00

    2)

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Subtotaal :

 

3.730,00

1.421,00

Totaal:

 € 11.699

 € 8.783

Totaal:

 

€ 11.699

€ 8.783

   

 

         

1)  Betreft subsidie op beschikking 20 dec. '16 voor vervanging panelen, brochure en QR-codes. Nog te besteden in 2018

               

2) Betreft subsidie '17 welke niet is uitgegeven. Besloten is om deze te bestemmen voor Kijk op Kunst-uitgaven in 2018 en voor dat jaar geen nieuwe subsidie aan te vragen.

 

Per kalenderjaar maakt Stichting Vechtdalkunsten een werkplan (jaarplan) en een jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar.

 

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2016 – 2020

Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal, in de breedste zin van het woord. De stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Wij zijn een stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten.)

Momenteel (mede)organiseert stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:
• Drie Montmartredagen,
• Kunstbissingh (participant)
• Panelenroute,
• Kijk op Kunst,
• Kerstmarkt (participant).
Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek voor het voetlicht te brengen. Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.
Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en in het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat en veel kunstactiviteiten zijn. Op deze manier ontstaat er traffic in de stad. Dit is sterk sfeer verhogend en in het voordeel van winkeliers en horeca.

Tussen 2017 en 2020 wil stichting Vechtdalkunsten haar activiteiten nog uitbreiden met twee grote evenementen die een breed publiek actief gaat betrekken. Hierover meer in “Werkplan 2016”.
Om dit te kunnen realiseren zal de stichting nog extra fondsen moeten genereren. Hierbij denken we aan het uitbreiden van het aantal vrienden, subsidies, aanschrijven van thematische fondsen en gerichte thematische sponsoren.

Per kalender- / boekjaar maakt stichting Vechtdalkunsten een werkplan.