facebook 08

nieuws

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2019-2023

Algemeen
Stichting Vechtdalkunsten
Valkweg 3, 8148RR Lemele
secretaris@vechtdalkunsten.nl
06-51009553
RSIN 854456417
KvK 61709808

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

Bestuur

Zie voor de samenstelling van het bestuur van de stichting de pagina Contact.

In 2019 ontstaat een vacature door het vertrek van de Voorzitter.  Tevens is er een vacature voor een 5e bestuurslid.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Voor besteding van bedragen groter dan € 500,- zijn handtekeningen van minimaal 2 bestuursleden vereist (zijnde niet de penningmeester). 
Bestedingen door Bestuursleden moeten worden afgetekend door 2 andere bestuursleden.

Activiteiten
Momenteel (mede) organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

  • 3 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
  • Panelenpad door centrum van Ommen
  • Kunstroute binnen de gemeentegrens van Ommen
  • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen
  • CSI (voorheen Jumping De Driekhoek) (participant) in Stegeren

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.  Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.  Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat.  Op deze manier ontstaat er reuring in de stad.  Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca.  Ook is de Stichting op zoek naar een pand voor een galerie die tevens dienst doet als ontmoetingsplek voor de kunstenaars.