Financieel jaarverslag 2016

 

Financieel jaarverslag 2016

 


Staat van Baten en Lasten Stichting Vechtdalkunsten 2016
 
  Omschrijving Baten   Lasten   Saldo  
               
  Bijdrage vrienden 1.510,00       1.510,00  
  Subsidie/sponsoring 5.629,00       5.629,00  
  Panelenroute     1.107,00   -1.107,00  
  Kijk op Kunst 758,00   412,00   346,00  
  Montmartre 750,00   231,00   519,00  
  Kerstmarkt     192,00   -192,00  
  Pop-up Gallery 3.452,00   4.500,00   -1.048,00  
  Kunstroute 0,00   0,00   0,00  
  Lezing Maaike Steenis 70,00   315,00   -245,00  
  Website 750,00   567,00   183,00  
  Bankkosten 0,00   127,00   -127,00  
  Administratie 0,00   32,00   -32,00  
               
  Saldo  €  12.919,00    €    7.483,00    €    5.436,00  
               
  De kascontrole 2016 is uitgevoerd door twee externe vrijwilligers, te weten een register-accountant en een penningmeester van een andere organisatie/stichting. De kascommissie verklaart ‘de kascontrole te hebben uitgevoerd en het financieel overzicht akkoord te hebben bevonden.      
               
  Datum: 4 april 2017            

Financieel jaarverslag 2015

    

 

Inloggen

Stichting Vechtdalkunsten

Beerzerweg 1a
7731PA Ommen

RSIN 854456417
KvK 61709808
BTW 854456417
Bank NL37RABO0195261844


Copyright © 2019 Stichting Vechtdalkunsten
Privacyreglement - Disclaimer - Realisatie: Dois Webdesign