Financieel jaarverslag 2017

 

Staat van Baten en Lasten Stichting Vechtdalkunsten 2017
 
Omschrijving Saldo 2016   Baten   Lasten   Saldo  
                 
Projecten 8.782,93   13.856,50    11.890,82   1.965,68  
Bijdrage vrienden     2.062,00       2.062,00  
Website     0,00   33,03   -33,03  
Donaties/sponsoring etc.     325,00       325,00  
Bankkosten     130,55       -130,55  
Organisatiekosten         1.273,44   -1.273,44  
                 
Saldo € 8,782,93    € 16.243,50    € 13.327,84    € 11.698,59  
                 
De kascontrole 2017 is uitgevoerd door twee externe vrijwilligers, te weten een register-accountant en een penningmeester van een andere organisatie/stichting. De kascommissie verklaart de kascontrole te hebben uitgevoerd en het financieel overzicht akkoord te hebben bevonden.  
                 
Datum: 18 maart 2018                


Balans 2017

  31 dec. '17   31 dec. '16         31 dec. 17   31 dec. '16  
            Eigen kapitaal   7.969,00   7.362,00  
                       
Kassaldo     0,00     Voorschotten gemeente          
Banksaldo 11,699,00   8.783,00     Panelenroute    3.280,00  1)    
            Kijk op Kunst   450,00  2)     
                       
            Subtotaal:   3.730,00   1.421,00  
                       
Totaal: € 11.699,00   €8.783,00     Totaal:   € 11.699,00   € 8.783,00  
            
1) Betreft subsidie op beschikking 20 dec. '16 voor vervanging panelen, brochure en QR-codes. Nog te besteden in 2018
2) Betreft subsidie '17 welke niet is uitgegeven. Besloten is om deze te bestemmen voor Kijk op Kunst-uitgaven in 2018 en voor dat jaar geen nieuwe subsidie aan te vragen.


 


Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

 

 

 

Inloggen

Stichting Vechtdalkunsten

Beerzerweg 1a
7731PA Ommen

RSIN 854456417
KvK 61709808
BTW 854456417
Bank NL37RABO0195261844


Copyright © 2019 Stichting Vechtdalkunsten
Privacyreglement - Disclaimer - Realisatie: Dois Webdesign