facebook 08

nieuws

 

JAARPLAN 2019

STICHTING VECHTDALKUNSTEN

Ommen, december 2018

 

Algemeen
Stichting Vechtdalkunsten (SVK) is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal, in de breedste zin van het woord. Stichting Vechtdalkunsten is een culturele ANBI.

De doelstelling wordt gerealiseerd door het organiseren van diverse kunstactiviteiten:  3 Montmartredagen, Kunstroute, Kijk op Kunst, Panelenpad, en participatie in CSI Ommen.

De SVK vertegenwoordigt diverse kunstdisciplines. Zo participeren bijvoorbeeld schilders, beeldhouwers, keramisten, glaskunstenaars, fotografen en houtsnijders.  De SVK streeft ernaar de kunstenaar en de kunstliefhebber dichter bij elkaar te brengen en te verbinden.

De kleuren in het logo symboliseren het blauw van de Vecht en het groen van de bossen.

Bestuur
Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen, t.w. een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen lid.  In het voorjaar van 2019 treedt de huidige voorzitter af en ontstaat er derhalve een vacature.  Tevens is er ruimte voor (en behoefte aan) een 5e bestuurslid.

De bestuursleden fungeren als linking-pin voor de diverse projectgroepen. Op deze manier participeert het bestuur in projecten en is zodoende op de hoogte van wat er speelt, maar anderzijds hebben de projectgroepen direct toegang tot het bestuur en zijn er korte, heldere communicatielijnen. 

Binnen het model van de “projectorganisatie” heeft ieder project een projectleider (dit kan een kunstenaar zijn maar ook een Vriend van de Stichting) die desgewenst een werkgroep kan samenstellen.  Op deze manier zijn de kunstenaars direct verbonden met de projecten en worden deze niet alleen voor hen maar ook door hen georganiseerd.  

Van iedere activiteit bestaat een draaiboek c.q. actielijst.

Presentatie
Om herkenbaarheid/zichtbaarheid te vergroten zijn er 22 beachvlaggen alsmede een spandoek en banners beschikbaar.

Op de wensenlijst staat nog steeds de aanschaf van een kwalitatief hoogwaardige harmonica partytent met statafels en barkrukken die bij activiteiten ingericht kan worden als herkennings- en verbindingspunt van de Stichting.  De kleuren blauw en groen zullen hierin weer terugkomen.

Vrienden
Het bestuur is tevreden over de gestage groei van het aantal Vrienden van de Stichting (eind november 2018 waren dit er 141) maar wil in 2019 actiever gaan werven onder met name de niet-kunstenaars.

Financiën
De financiële situatie van de Stichting is gezond, er is de afgelopen jaren een goede reserve opgebouwd.  Mede gezien deze reserve wordt er dit jaar geen beroep gedaan op subsidies van de Gemeente Ommen.  Tevens is besloten dit jaar niet deel te nemen aan de acties van de Rabobank.  De Stichting is heel blij met een aantal vaste sponsoren.  Gezien de gezonde financiële situatie zal (nog) niet gezocht worden naar een grote sponsor.

PR/Communicatie
De Stichting Vechtdalkunsten treedt naar buiten via free-publicity, zoals facebook en website, maar ook via aandacht voor de SVK in de lokale nieuwsbladen.  Daarnaast verschijnt tenminste 4x per jaar de Nieuwsbrief. 
De diverse projecten worden gepromote via flyers en brochures.  Bij iedere activiteit zal zichtbaar worden gemaakt dat het een activiteit betreft van de SVK.  Ook zijn er goede contacten met de Gemeente Ommen, waar de SVK een aantal keer per jaar aan tafel zit met de Wethouder.  

Activiteiten algemeen
De activiteiten die zeker weer georganiseerd gaan worden zijn

 1. Montmartredagen
 2. Panelenpad (voorheen Panelenroute)
 3. Kijk op Kunst
 4. CSI Ommen (SVK exposeert in de Vechtdalstal)
 5. Kunstroute Ommen

Een centraal ateliergebouw t.b.v. onze kunstenaars en hun exposities is nog steeds een lang gekoesterde wens.  De contacten met de Gemeente Ommen zijn goed en dit onderwerp staat nog steeds op de agenda.

Activiteiten in detail

 1. Montmartredagen: ook in 2019 zullen er weer Montmartre(mid)dagen rond de Kerk worden georganiseerd, dit jaar op 2 juni, 21 juli en 11 augustus. Het aantal deelnemende kunstenaars kan geoptimaliseerd worden (in 2018 gemiddeld 25 kunstenaars per middag). Tevens kunnen door de kunstenaars workshops worden georganiseerd. Er is een vacature voor Projectleider MM.
 2. Galerie: in 2019 zal bekeken worden of een nieuwe (pop-up) galerie levensvatbaar is, mogelijkerwijs in combinatie met een kunstuitleen. Dit ligt aan meerdere factoren, bijv. beschikbaarheid pand, inzet vrijwilligers, medewerking Gemeente, financiële haalbaarheid, animo kunstenaars, etc.
 3. Panelenpad: van de 32 panelen in het centrum van Ommen is een aantal aan vervanging toe, waaronder het “scholenpaneel”. Dit zal in 2019 ter hand worden genomen en er hebben zich inmiddels 11 kunstenaars, aangesloten bij de Stichting, aangemeld voor het maken van een nieuw paneel.  Ook wordt gezocht naar nieuwe plekken om de panelen op te hangen.  In 2018 is begonnen met QR-codes ter vervanging van het routeboekje, dit systeem moet echter nog geperfectioneerd worden. 
 4. Kijk op Kunst: Voor de 12e keer zal in de herfstvakantie van 2019 gedurende twee weken het evenement: “Kijk op Kunst” plaatsvinden. Etalages van nagenoeg alle ondernemers in het centrum van Ommen worden voorzien van werken van kunstenaars voornamelijk uit de regio Ommen. Voor 2019 is de verwachting dat (minstens) 50 winkeliers in hun etalages (en winkels) mooie combinaties zullen maken van commercie en kunst van (minimaal) 42 kunstenaars.  Het is zeer waarschijnlijk dat het evenement dit jaar wordt uitgebreid met een extra week in verband met de Duitse toeristen in Ommen.  Ook zal dit jaar weer een publieksprijsvraag worden georganiseerd voor de meest aansprekende combinatie van kunst/winkelwaren met als prijs een kunstwerk van één van de deelnemende kunstenaars.
 5. CSI Ommen: pas in het 1e kwartaal zal bekend zijn of SVK wederom de beschikking krijgt over de “Vechtdalstal”. Mocht dit zo zijn dan zal de Stichting hier graag gebruik van maken gezien het succes van het evenement in 2018. In geval van deelname krijgen de deelnemers ieder één box, echter, bij een groter deelnemersaantal zullen boxen gedeeld moeten worden.  Er zal dit keer extra aandacht worden besteed aan PR om de bezoekers aan het evenement te informeren over de kunst(enaars) in de Vechtdalstal.
 6. Kunstroute: ook in 2019 zal er weer een Kunstroute Ommen worden georganiseerd (laatste volle weekend van augustus) met ongeveer 15 kunstpunten. Dit keer zullen ook kunstenaars buiten de gemeentegrens van Ommen worden benaderd, dit ter vergroting van de diversiteit van de disciplines. 
  Voor een speciaal project hebben de organisatoren het Vechtdal College benaderd om een fotowedstrijd te organiseren voor de leerlingen over een nog nader te bepalen thema.  Ter voorbereiding zal een fotoworkshop worden gegeven aan de leerlingen.  De 25 mooiste foto’s worden getoond tijdens de kunstroute en de bezoekers zal gevraagd worden te stemmen op de mooiste foto.  De winnende leerling-fotograaf ontvangt een cadeaubon.

  De kunstroute valt dit keer samen met het Festival op de Vecht en er wordt onderzocht of er vormen van samenwerking mogelijk zijn tussen de beide evenementen.

 

De Stichting Vechtdalkunsten hoopt op een Kunstig 2019!