facebook 08

nieuws

 

Jaarverslag activiteiten 2018 Stichting Vechtdalkunsten

 

De activiteiten die Stichting Vechtdalkunsten in 2018 heeft uitgevoerd zijn:

 • Montmartre
  Op de zondagen 27 mei, 15 en 29 juli organiseerde de Stichting wederom de Montmartre. Van 13.00 uur tot 17.00 uur namen gemiddeld 25 kunstenaars deel op het Kerkplein in Ommen. Door de extreme warmte heeft een aantal kunstenaars helaas moeten afzeggen.  Het (winkelende) publiek (2 van de 3 dagen waren koopzondagen) kon aanschouwen hoe een kunstwerk tot stand komt.  Ook zijn er diverse kunstwerken verkocht.  De 3 middagen werden muzikaal omlijst door muziek en zang in Franse sfeer.
 • Panelenpad
  In het centrum van Ommen hangen 32 panelen, samen vormen zij het Panelenpad. 31 Panelen zijn gemaakt door 18 kunstenaars en één paneel is een scholenproject. De panelen worden beschreven in een QR-code, echter, er wordt nog gewerkt aan de optimale functionaliteit hiervan.  Dit jaar zijn 3 nieuwe panelen opgehangen, t.w. van Carla Luik, Christa Koning en Betty Stockvis. Het scholenpaneel zal in 2019 verwijderd worden i.v.m. de slechte staat.
  Dit jaar heeft de Stichting de mogelijkheid onderzocht voor het opzetten van een nieuwe panelenroute, t.w. op en rond landgoed Het Laar.  De complexiteit van dit project heeft het Bestuur doen besluiten om dit idee niet verder uit te werken.
 • CSI Ommen (voorheen Jumping de Driehoek)
  Tijdens dit evenement van 02 t/m 05 augustus exposeerde een aantal kunstenaars hun werk in de Vechtdalstal waar zij ook hun werkwijze toonden. Ook is door een aantal kunstenaars van de Stichting een hindernis voor het parcours ontworpen en geschilderd.  Dit jaar was er ook een kinderactiviteit (kleurplaat) en dit is door jong en oud enthousiast ontvangen.
 • Kunstroute Ommen
  In het laatste weekend van augustus (25/26) is voor de 2e keer de kunstroute georganiseerd. Ten noorden en ten zuiden van de Vecht waren 14 kunstpunten ingericht door 40 deelnemende kunstenaars.  De locaties waren zowel per auto als per fiets bereikbaar en hebben wederom veel bezoekers getrokken.
 • Kijk op Kunst
  Tijdens de weken van de herfstvakantie in oktober zijn 49 etalages en winkels in het centrum van Ommen ingericht in het kader van het project Kijk op Kunst.
  41 Kunstenaars van de Stichting hebben hun werk geëxposeerd en dit heeft tot menig mooie combinatie van kunst en commercie geleid.  Dit jaar was er ook een prijsvraag uitgeschreven voor de mooiste combinatie kunst/etalage.  Winnende combinatie is geworden Bakkerij Ten Brinke/Harm Zwart (houtsculpturen) en prijswinnares Gerda van Es uit Ommen heeft een kunstwerk van Bard Peskens mee naar huis mogen nemen.  De winnende combinatie etalage/kunstenaar zal volgend jaar op de voorkant van de flyer worden getoond.
 • SVK-avond
  Op 26 november was er een informatieve avond voor alle kunstenaars in de bovenzaal van Restaurant Flater. Kunstenaar Peter Maasdam sprak over ART-repreneurschap.  Ook werden de kunstenaars geïnformeerd over de uitslag van de enquête die eerder dit jaar is gehouden.
 • Enquete
  In juni heeft een inventarisatie plaatsgevonden onder de Kunstenaars om hun mening/ideeën in kaart te brengen over de diverse activiteiten van de Stichting. De goede respons (39%) stelt het Bestuur in staat de diverse evenementen nog beter neer te zetten.  Ook hebben zich vrijwilligers gemeld voor diverse activiteiten.
 • Website
  De website wordt regelmatig geactualiseerd, sinds maart van dit jaar door een nieuwe webbeheerder. Op het facebook account staan foto’s en nieuws van de Stichting.
 • Pop-up galerie
  In verband met verkoop van het pand heeft de Stichting moeten stoppen met de pop-up galerie.
 • Sponsoring, vrienden en subsidies

Vaste sponsoren zijn: Grand Café Jipp, Café De Herberg en HB-mode.

 • Het AH-filiaal in Ommen heeft in de maanden april/mei/juni de opbrengst van de statiegeldautomaat beschikbaar gesteld aan de Stichting.
 • De Gasunie heeft voor dit jaar een bedrag van € 1.000,- gesponsored.
 • Ook dit jaar zijn bij de Gemeente weer diverse evenementensubsidies aangevraagd (en door hen toegekend).
 • De Stichting heeft dit jaar meegedongen naar fondsen middels de RABO Clubkas Campagne. Op 13 april mocht de Stichting een cheque in ontvangst nemen ten bedrage van € 157,87.
 • Kunstenaars en Ommenaren, maar ook kunstliefhebbers buiten de gemeentegrenzen dragen de Stichting een warm hart toe en ook in 2018 hebben zich weer nieuwe Vrienden Het aantal staat per 31-12-2018 op 141 waarvan 101 kunstenaars. De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.
  De Stichting heeft dit jaar voor het eerst een kerstkaart laten ontwerpen door één van de aangesloten kunstenaars. Na een oproep aan alle kunstenaars kwam het mooiste ontwerp van Margreet van Dulst uit Lemele.  De kaart is in december naar alle Vrienden gestuurd als blijk van dank en waardering voor hun steun.  Ook de deelnemende winkeliers aan Kijk op Kunst hebben een kaart ontvangen.

 

 


 

Jaarverslag activiteiten 2017 Stichting Vechtdalkunsten

 

  De activiteiten die Stichting Vechtdalkunsten in 2017 heeft uitgevoerd zijn:
   
- Op de zondagen 16 juli, 30 juli en 13 augustus organiseerde de Stichting wederom “Montmartre”. Van 13.00 uur tot 17.00 uur namen gemiddeld dertig kunstenaars deel op het Kerkplein in Ommen. Zij waren aan het werk en het (winkelende) publiek kon aanschouwen hoe een kunstwerk tot stand komt.  Ook zijn er diverse kunstwerken verkocht.  De 3 middagen werden muzikaal omlijst door gitaar, accordeon en zang..
 - De pop-up galerie heeft zijn eerste volledige jaar gedraaid. Iedere twee maanden was er een nieuwe expositie met schilderijen en 3D werk van 5 tot 7 kunstenaars, die vriend zijn van de Stichting.
- In het centrum van Ommen hangen 32 panelen, samen vormen zij het Panelenpad. 31 Panelen zijn gemaakt door achttien kunstenaars en één paneel is een scholenproject. De route met beschrijving van de panelen staat in een brochure die gratis verkrijgbaar is bij de VVV / The Read Shop en bij Primera. Een aantal panelen is verplaatst en tevens is opdracht gegeven een aantal panelen te vervangen.
 - Tijdens Jumping de Driehoek van 03 t/m 06 augustus was een aantal kunstenaars met werk aanwezig/aan het werk in de Vechtdalstal.
 - Tijdens de Hanzedagen in Kampen (16-18 juni) hebben diverse SVK-Kunstenaars geëxposeerd in de Grote Kerk aldaar.
 - In de laatste twee weken van oktober zijn rond de 40 etalages en winkels in het centrum van Ommen ingericht in het kader van het project Kijk op Kunst.
 - Tijdens de kerstmarkt op 16 december hebben diverse kunstenaars hun werk getoond in de Galerie in de Kerkstraat.
 - Er is een pilot gehouden van een mogelijke samenwerking tussen het AH-filiaal in Ommen en de SVK Kunstenaars, dit heeft echter niet geleid tot een vervolg.
 - De website wordt regelmatig geactualiseerd en op het facebook account staan foto’s en nieuws van de Stichting.
 - Kunstenaars en Ommenaren dragen de Stichting een warm hart toe en ook in 2017 hebben zich weer nieuwe Vrienden Het aantal staat per 31-12-2017 op 140 vrienden. De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.
 - Op 25 oktober was er een informatieve avond voor alle kunstenaars in de bovenzaal van Restaurant Flater. Kunstenaar Wouter Berns uit Kampen gaf een boeiende lezing over zijn werk, zijn inspiratie en de ins en outs van zijn ondernemerschap.
 - Ook dit jaar zijn bij de Gemeente weer diverse evenementensubsidies aangevraagd (en toegekend).
 - De Stichting heeft dit jaar niet meegedongen naar fondsen middels de RABO-actie.
   

 

 


 

Jaarverslag activiteiten 2016

 

  De activiteiten die Stichting Vechtdalkunsten in 2016 heeft uitgevoerd zijn:
   
- Op de zondagen 10 juli, 24 juli en 14 augustus organiseerde de Stichting Montmartre. Van 13.00 uur tot 17.00 uur namen gemiddeld dertig kunstenaars deel op het Kerkplein in Ommen.
 - De pop - up gallery is gestart per 01-03-2016. Iedere twee maand was er een nieuwe expositie met schilderijen en 3D werk van 5 tot 7 kunstenaars, die vriend zijn van de Stichting.
- Panelenroute. In het centrum van Ommen hangen 32 panelen. Eénendertig panelen zijn gemaakt door achttien kunstenaars en één paneel is een scholenproject. Hiervan is een brochure uitgegeven, die gratis verkrijgbaar is bij de VVV / the Read Shop en bij Primera. Een aantal panelen is verplaatst. Er is opdracht gegeven een aantal panelen te vervangen.
 - Tijdens Jumping de Driehoek van 02 tot en met 06 augustus was een aantal kunstenaars met werk aanwezig in de Vechtdalstal.
 - In de laatste twee weken van oktober zijn 45 etalages en winkels ingericht in het kader van het project Kijk op Kunst.
 - Op verzoek van de Handelsvereniging Ommen hebben kunstenaars in een leegstaand pand, tijdens de kerstmarkt op 17 december, demonstraties schilderen, boetseren en aquarelleren gegeven.
 - Vier kunstenaars zijn door de gemeente uitgenodigd om op een cartoonachtige manier een inspirerende avond over de toekomst van Ommen samen te vatten.
 - De website www.vechtdalkunsten.nl is ingericht. Wekelijks wordt de website onderhouden met, indien nodig, toepassingen en aanvullingen. Iedere kunstenaar, die zich aanmeldt bij de Stichting en op de website wil, moet een stukje tekst van 60 woorden inleveren en daarnaast minimaal vier en maximaal 15 foto’s. Vijfenzestig kunstenaars staan op de site.
 - Op het facebook account staan foto’s en nieuws van de Stichting.
 - Kunstenaars en Ommenaren dragen de Stichting een warm hart toe en zijn vriend geworden. Het aantal staat per 31-12-2016 op 105 vrienden. De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.
 - Op 28 september was een informatieve avond voor alle kunstenaars in de bovenzaal van Tante Pos. Maaike Steenis gaf een boeiende lezing over de ins en outs van het ondernemerschap. Na de pauze werden de kunstenaars geïnformeerd over de start van Kunstroute Ommen, die vanaf 2017 jaarlijks zal plaatsvinden in het laatste volle weekend van augustus.
 - De culturele ANBI status is aangevraagd en toegekend.
 - De Stichting nam deel aan de RABO bank clubkas campagne. Naast een bedrag van stemmende leden, won de Stichting de tweede prijs met ‘Kunst kleurt leegstand’.
 - De Stichting is voorgedragen voor de cultuurprijs van de gemeente Ommen en heeft de cultuurprijs gewonnen.
 - Het genereren van inkomsten door middel van aanvragen subsidies.
 - Het genereren van inkomsten door het werven van sponsors.