facebook 08

nieuws

Galerie

Momenteel praat een aantal kunstenaars zeer enthousiast over een mogelijke ruimte in Ommen. Op 08 januari hebben we in een brainstorm onze verlangens geuit. Een droom is geschetst en hierover zijn we met wethouder Ko Scheele en beleidsambtenaar Elisabeth Idema in gesprek gegaan.

Op drie zondagen in juni, juli en augustus zijn kunstenaars op het Kerkplein, in Franse sfeer, aan het werk.
Aanmelden Montmartre..

Jaarlijks stellen in de derde en vierde week van oktober winkeliers hun etalage en winkel ter beschikking aan Ommer kunstenaars.

Voor de toelatingscommissie hebben zich drie leden gemeld. Jeroen Bijl is de projectleider. In de werkgroep zitten verder Hester Jans en Babette Duinkerken. Geweldig goede kunstenaars, waarin we veel vertrouwen hebben om onze kwaliteit te bestendigen. Voor de definitie van kunstenaar en de toelatingsprocedure verwijzen we naar www.vechtdalkunsten.nl / algemeen. Druk vervolgens op ‘vriend kunstenaar worden’.

Kunstenaars van Stichting Vechtdalkunsten doen actief mee op deze manifestatie.

Zaterdag 26 mei Ommer Bachdag
WAK (krijgt andere naam) en mini Montmartre
Zondag 27 mei Montmartre
Zondag 15 juli Montmartre
Zondag 29 juli Montmartre
01 t/m 5 aug Deelname Jumping de Driehoek
Zaterdag 25 aug Kunstroute Ommen
Zondag 26 aug Kunstroute Ommen
13 t/m 27 okt. Kijk op Kunst

Pop-up gallery Kerkstraat 7: geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

Wij zoeken vrijwilligers voor diverse taken:
- 1 bestuurslid
- Projectleider Kijk op Kunst
- Projectleider Montmartre
- Hand- en spandiensten

 

Flyer november december 2017

Lees verder...