facebook 08

nieuws

 

VRIEND KUNSTENAAR WORDEN


Vriend kunstenaar

Een uitzonderlijke status is er voor onze vriend kunstenaar.
Onderstaand lees je wat de voordelen, de rechten en de plichten zijn en hoe de toelating is geregeld.

Wat krijgt een kunstenaar hiervoor?

• Gratis deelname aan Kijk op Kunst
• Gratis deelname aan Montmartre
• Expositiemogelijkheden in de pop-up gallery tegen onkostenvergoeding
• Deelname aan Kunstroute Ommen, het laatste volle weekend van augustus, tegen een gereduceerd tarief.
• Plaatsing op de website van Stichting Vechtdalkunsten met een link naar de eigen website
• Gratis deelname aan een inspirerende avond met een, aan kunst gerelateerde, gastspreker
• Uitnodiging voor externe expositiemogelijkheden
• Vier keer per jaar de nieuwsbrief
• Leuke tips met betrekking tot kunstevenementen
• Wetenswaardige kunstgebeurtenissen in het Vechtdal
• Participant in een kunstcollectief met mogelijkheid tot samenwerking en reflectie

Rechten en plichten van een vriend kunstenaar.

Definitie:
“De vriend kunstenaar moet in creativiteit, expressiviteit, esthetica en vakmanschap de discipline beheersen en hieraan iets toevoegen.”


De vriend kunstenaar
• mag deelnemen aan alle activiteiten (zie website) van stichting Vechtdalkunsten.
• wordt vermeld op de website.
• streeft naar actieve deelname aan projecten van de stichting .
• voldoet aan zijn jaarlijkse vriendschapsbijdrage.
• levert informatie aan voor de website: de tekst bestaat uit maximaal 60 woorden, hij/zij levert minimaal 4 en maximaal 15 foto’s aan van zijn/haar werk.
• komt toezeggingen van deelname na; indien hij/zij in gebreke blijft en dit financiële consequenties heeft, zal het bestuur dit bij hem/haar terugvorderen.

Toelatingsprocedure vriend kunstenaar
Het toetsingskader is de definitie vriend kunstenaar:
“De vriend kunstenaar moet in creativiteit, expressiviteit, esthetica en vakmanschap de discipline beheersen en hieraan iets toevoegen.

• Een kandidaat meldt zich aan bij de secretaris.
• De secretaris stelt het bestuur en de toelatingscommissie op de hoogte van de aanmelding.
• Een kandidaat beschikt over tenminste 15 werkstukken.
• Een kandidaat laat deze 15 werkstukken - of een presentatie daarvan - zien, waaronder zijn eerste en laatste twee werkstukken. Verwijzing naar zijn/haar website behoort tot de mogelijkheden.
• Op basis van professioneel inzicht bepaalt de toelatingscommissie of een kandidaat wel of niet wordt geïnviteerd.
• De toelatingscommissie kan de kandidaat in zijn atelier bezoeken.
• In een besloten setting stemt de toelatingscommissie over de toelating van een kandidaat.
• Als 2/3 van de toelatingscommissie vóór stemt wordt de kandidaat toegelaten.
• De toelatingscommissie brengt via de secretaris verslag uit aan het bestuur.
• Het bestuur neemt de voordracht over.
• De secretaris stelt de kandidaat op de hoogte van het bestuursbesluit.
• De kandidaat kan in beroep gaan tegen dit bestuursbesluit. Dit beroep wordt voorzien van een duidelijke motivatie.
• Bij beroep handelt het bestuur dit af.
• Na betaling factuur is toetreding definitief.

Een aanmeldingsformulier om vriend kunstenaar te worden van de Stichting Vechtdalkunsten vindt je hier..