facebook 08

nieuws

 

Financieel jaarverslag 2015


 

  STICHTING VECHTDALKUNSTEN                 
                         
  JAARVERSLAG 2015                    
                         
                         
  Saldi            in      uit    saldo
                         
  Bank 1-1-2015       €  386,00          
  Kas 1-1-2015       €  158,12          
                         
                       
  Netto-omzet                    
                       
  bijdrage vrienden        €  1.000,00          
  subsiedies/sponsoring       €  9.375,00          
  bijdrage kunstenaars en winkeliers     €  385,00          
                         
  Bankkosten                    
                       
  bankkosten             €  112,92    
                         
  Evenementen                    
                         
                         
  panelen               €  4.354,13    
  montmartre             €  363,00    
  kijk op kunst             €  978,93    
                         
  Diversen                      
                         
                       
  werving vrienden             €  153,00    
  website               €  153,41    
  kvk               €  7,50    
  vergaderingen             €  33,25    
  oprichtingskosten SVK             €  231,50    
  afscheid oud bestuur             €  95,00    
                         
  Totalen         €  11.304,12   €  6.482,64    
                         
                     
  Banksaldo per 31-12-2015                  €  4.821,48
                         

    

Kascontrole

De kascontrole 2015 heeft door twee externe vrijwilligers, te weten een accountant en een penningmeester van een andere organisatie / stichting plaats gevonden. De kascommissie verklaart ‘de kascontrole te hebben uitgevoerd en het financieel overzicht akkoord te hebben bevonden.’
Datum 20 april 2016.