facebook 08

nieuws

In verband met verkoop van de panden in de Kerkstraat hebben wij momenteel helaas geen Galerie tot onze beschikking.  Wij zijn op zoek naar een nieuwe locatie en hopen u te zijner tijd weer te mogen ontvangen en te laten delen in de kunstuitingen van de bij de Stichting aangesloten kunstenaars.