Over Stichting Vechtdalkunsten

Stichting Vechtdalkunsten is in november 2014 opgericht en heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. Het motto is de kunst van verbinden.

Bestuur

Voorzitter
Annemarie Leebeek

06-27000384

voorzitter@vechtdalkunsten.nl
Secretaris
Monique Pieters

06-51009553

secretaris@vechtdalkunsten.nl
Penningmeester
Joke van Eck

06-24280780

penningmeester@vechtdalkunsten.nl
PR
Job van Splunter

06-44637591

pr@vechtdalkunsten.nl

Werkgroepen

Projectleider Jumping de Driehoek
Maria van Dijk-Elferink
jumpingdedriehoek@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Kijk op Kunst
Bard Peskens
kijkopkunst@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Kunstroute
Kina Prins
kunstroute@vechtdalkunsten.nl
Projectleider Montmartre
vacature
Projectleider Panelenpad
Luuk Vogelzang
panelenroute@vechtdalkunsten.nl

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vechtdalkunsten 2019-2023

Algemeen
Stichting Vechtdalkunsten
Valkweg 3, 8148RR Lemele
secretaris@vechtdalkunsten.nl
06-51009553
RSIN 854456417
KvK 61709808

Beleid en Strategie
Stichting Vechtdalkunsten heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal.  De Stichting wil dit doel bereiken door het organiseren van diverse kunstactiviteiten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Wij zijn een Stichting die het algemeen nut beoogt. (Artikel 2 van de statuten).

Bestuur
In 2019 ontstaat een vacature door het vertrek van de Voorzitter.  Tevens is er een vacature voor een 5e bestuurslid.

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Voor besteding van bedragen groter dan € 500,- zijn handtekeningen van minimaal 2 bestuursleden vereist (zijnde niet de penningmeester). 
Bestedingen door Bestuursleden moeten worden afgetekend door 2 andere bestuursleden.

Activiteiten
Momenteel (mede) organiseert Stichting Vechtdalkunsten onderstaande activiteiten:

 • 3 Montmartre-middagen in centrum van Ommen
 • Panelenpad door centrum van Ommen
 • Kunstroute binnen de gemeentegrens van Ommen
 • Kijk-op-Kunst in centrum van Ommen
 • CSI (voorheen Jumping De Driekhoek) (participant) in Stegeren

Met deze activiteiten bieden wij kunstenaars verschillende platforms om hun kunst bij een groter publiek onder de aandacht te brengen.  Tevens willen wij kunst toegankelijk maken voor een groter publiek en de kunstenaars in contact brengen met hun mogelijke afnemers.  Daarnaast willen wij Ommen bij haar inwoners, de toeristen en het Vechtdal onder de aandacht brengen als een stad waar kunst hoog op de agenda staat.  Op deze manier ontstaat er reuring in de stad.  Dit werkt sfeer-verhogend en is in het voordeel van winkeliers en horeca.  Ook is de Stichting op zoek naar een pand voor een galerie die tevens dienst doet als ontmoetingsplek voor de kunstenaars.

Jaarverslag

Jaarverslag activiteiten 2018 Stichting Vechtdalkunsten

De activiteiten die Stichting Vechtdalkunsten in 2018 heeft uitgevoerd zijn:

 • Montmartre
  Op de zondagen 27 mei, 15 en 29 juli organiseerde de Stichting wederom de Montmartre. Van 13.00 uur tot 17.00 uur namen gemiddeld 25 kunstenaars deel op het Kerkplein in Ommen. Door de extreme warmte heeft een aantal kunstenaars helaas moeten afzeggen.  Het (winkelende) publiek (2 van de 3 dagen waren koopzondagen) kon aanschouwen hoe een kunstwerk tot stand komt.  Ook zijn er diverse kunstwerken verkocht.  De 3 middagen werden muzikaal omlijst door muziek en zang in Franse sfeer.
 • Panelenpad
  In het centrum van Ommen hangen 32 panelen, samen vormen zij het Panelenpad. 31 Panelen zijn gemaakt door 18 kunstenaars en één paneel is een scholenproject. De panelen worden beschreven in een QR-code, echter, er wordt nog gewerkt aan de optimale functionaliteit hiervan.  Dit jaar zijn 3 nieuwe panelen opgehangen, t.w. van Carla Luik, Christa Koning en Betty Stockvis. Het scholenpaneel zal in 2019 verwijderd worden i.v.m. de slechte staat.
  Dit jaar heeft de Stichting de mogelijkheid onderzocht voor het opzetten van een nieuwe panelenroute, t.w. op en rond landgoed Het Laar.  De complexiteit van dit project heeft het Bestuur doen besluiten om dit idee niet verder uit te werken.
 • CSI Ommen (voorheen Jumping de Driehoek)
  Tijdens dit evenement van 02 t/m 05 augustus exposeerde een aantal kunstenaars hun werk in de Vechtdalstal waar zij ook hun werkwijze toonden. Ook is door een aantal kunstenaars van de Stichting een hindernis voor het parcours ontworpen en geschilderd.  Dit jaar was er ook een kinderactiviteit (kleurplaat) en dit is door jong en oud enthousiast ontvangen.
 • Kunstroute Ommen
  In het laatste weekend van augustus (25/26) is voor de 2e keer de kunstroute georganiseerd. Ten noorden en ten zuiden van de Vecht waren 14 kunstpunten ingericht door 40 deelnemende kunstenaars.  De locaties waren zowel per auto als per fiets bereikbaar en hebben wederom veel bezoekers getrokken.
 • Kijk op Kunst
  Tijdens de weken van de herfstvakantie in oktober zijn 49 etalages en winkels in het centrum van Ommen ingericht in het kader van het project Kijk op Kunst.
  41 Kunstenaars van de Stichting hebben hun werk geëxposeerd en dit heeft tot menig mooie combinatie van kunst en commercie geleid.  Dit jaar was er ook een prijsvraag uitgeschreven voor de mooiste combinatie kunst/etalage.  Winnende combinatie is geworden Bakkerij Ten Brinke/Harm Zwart (houtsculpturen) en prijswinnares Gerda van Es uit Ommen heeft een kunstwerk van Bard Peskens mee naar huis mogen nemen.  De winnende combinatie etalage/kunstenaar zal volgend jaar op de voorkant van de flyer worden getoond.
 • SVK-avond
  Op 26 november was er een informatieve avond voor alle kunstenaars in de bovenzaal van Restaurant Flater. Kunstenaar Peter Maasdam sprak over ART-repreneurschap.  Ook werden de kunstenaars geïnformeerd over de uitslag van de enquête die eerder dit jaar is gehouden.
 • Enquete
  In juni heeft een inventarisatie plaatsgevonden onder de Kunstenaars om hun mening/ideeën in kaart te brengen over de diverse activiteiten van de Stichting. De goede respons (39%) stelt het Bestuur in staat de diverse evenementen nog beter neer te zetten.  Ook hebben zich vrijwilligers gemeld voor diverse activiteiten.
 • Website
  De website wordt regelmatig geactualiseerd, sinds maart van dit jaar door een nieuwe webbeheerder. Op het facebook account staan foto’s en nieuws van de Stichting.
 • Pop-up galerie
  In verband met verkoop van het pand heeft de Stichting moeten stoppen met de pop-up galerie.
 • Sponsoring, vrienden en subsidies

Vaste sponsoren zijn: Grand Café Jipp, Café De Herberg en HB-mode.

 • Het AH-filiaal in Ommen heeft in de maanden april/mei/juni de opbrengst van de statiegeldautomaat beschikbaar gesteld aan de Stichting.
 • De Gasunie heeft voor dit jaar een bedrag van € 1.000,- gesponsored.
 • Ook dit jaar zijn bij de Gemeente weer diverse evenementensubsidies aangevraagd (en door hen toegekend).
 • De Stichting heeft dit jaar meegedongen naar fondsen middels de RABO Clubkas Campagne. Op 13 april mocht de Stichting een cheque in ontvangst nemen ten bedrage van € 157,87.
 • Kunstenaars en Ommenaren, maar ook kunstliefhebbers buiten de gemeentegrenzen dragen de Stichting een warm hart toe en ook in 2018 hebben zich weer nieuwe Vrienden Het aantal staat per 31-12-2018 op 141 waarvan 101 kunstenaars. De minimale bijdrage is €15,00 per jaar.
  De Stichting heeft dit jaar voor het eerst een kerstkaart laten ontwerpen door één van de aangesloten kunstenaars. Na een oproep aan alle kunstenaars kwam het mooiste ontwerp van Margreet van Dulst uit Lemele.  De kaart is in december naar alle Vrienden gestuurd als blijk van dank en waardering voor hun steun.  Ook de deelnemende winkeliers aan Kijk op Kunst hebben een kaart ontvangen.

Financieel jaaroverzicht

Staat van Baten en Lasten Stichting Vechtdalkunsten 2018
Omschrijving Baten   Lasten   Saldo  
             
Panelenpad -   -   -  
Panelenpad Het Laar -   53,00   -53,00  
Kijk op Kunst 799,00   930,08   -131,08  
Montmartre 757,60   583,43   174,17  
Pop-up gallery 399,15   362,21   36,94  
Kunstroute 2.170,00   2.601,64   -431,64  
CSI Ommen     690,77   -690,77  
Vrienden 2.102,50       2.102,50  
Website -   765,56   -765,56  
Donaties, sponsoring, prijzen etc. 1.571,02       1.571,02  
Bankkosten     120,33   -120,33  
Organisatiekosten     919,90   -919,90  
             
Saldo  € 7.799,27    € 7.026,92    € 772,35  
             
             

Balans

             
Banksaldo 31 dec. '18         € 12.020,94  
             
 Eigen vermogen 1 januari         7.968,59  
 Resultaat staat van baten en lasten         772,35  
Voorschotten gemeente          3.280,00  
         
12.020,94
 
             
Voorschotten gemeente betreft ontvangen subsidie inzake panelenpad uit 2017 die in 2019 wordt ingezet

Inloggen

Stichting Vechtdalkunsten

Valkweg 3
8148RR Lemele

RSIN 854456417
KvK 61709808
BTW 854456417
Bank NL37RABO0195261844


Copyright © 2019 Stichting Vechtdalkunsten
Privacyreglement - Disclaimer - Realisatie: Dois Webdesign