Skip to main content

Vriend worden

Vrienden van de Stichting Vechtdalkunsten onderschrijven onze doelstellingen en willen ons werk voor de kunst en de kunstenaars in het Vechtdal steunen. De jaarlijkse bijdrage is minimaal €20,00.

Eenmaal een vriend, dan:

- ontvang je vier keer per jaar de digitale nieuwsbrief ;
- wordt je op de hoogte gehouden van alle door ons georganiseerde activiteiten;
- mag je (als particulier) 1,25 keer (125%) het bedrag van de gift aftrekken van de inkomstenbelasting vanwege onze ANBI status;
- mag je als ondernemer, die vennootschapsbelasting betaalt, 1,5 keer (150%) het bedrag van de gift aftrekken vanwege onze ANBI status.

Gebruik voor het aanmelden onderstaand contactformulier. Je ontvangt t.z.t van de penningmeester een rekening voor het evenredige bedrag voor het resterende kalenderjaar. Na ontvangst van de bijdrage is jouw “vriend zijn” bevestigd. Telkens in januari ontvang je van ons een factuur tot wederopzegging via de secretaris.

Aanmeldingsformulier vriend worden

Graag wil ik de Stichting Vechtdalkunsten ondersteunen met een bedrag van:

Ongeldige invoer
Uw naam a.u.b.
Vul de naam de straat in a.u.b.
De postcode a.u.b.
De naam van de plaats a.u.b.
Email-adres onjuist
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Wilt u de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten ontvangen?
Please specify your position in the company
Ongeldige invoer